บริษัท เคดับบลิวโฮม จำกัด

บริการของเรา

บริการของเรา

รับประกัน

อาคารที่เป็นโครงสร้างหลักของบ้าน รับประกัน 10 ปี ทั้งนี้ไม่รวมงานถนนและพื้นที่ถ่ายน้ำหนักลงบนดินโดยตรง แต่ไม่มีผลและเป็นอันตรายต่อความแข็งแรงและผู้อยู่อาศัย

รับประกัน

รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี สำหรับ วัสดุมาตรฐานรุ่น Smart, Premuim
รับประกันคุณภาพทั่วไป 1 ปี สำหรับ วัสดุมาตรฐานรุ่น Standard ทั้งนี้ ไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานผิดประเภท

รับประกัน

รับประกันการมุงกระเบื้องหลังคา 5 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง) วัสดุมาตรฐานรุ่น Standard, Smart
รับประกันการมุงกระเบื้องหลังคา 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง) วัสดุมาตรฐานรุ่น Premuim

รับประกัน

รับประกันการเกิดสนิมโครงหลังคา 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง) วัสดุมาตรฐานรุ่น Premuim